Централізований диспетчерський центр

     ТОВ "Полігон" входить до числа провідних компаній, що надають послуги в області диспетчиризації виробничих процесів та обслуговування клієнтської бази. Маючи багаторічний досвід роботи в даній сфері, а також чітко налагоджену систему централізованого диспетчерського контролю та регулювання поточної роботи, ми ставимо перед собою високі цілі та впевнено досягаємо найвищих результатів.
 

Мета диспетчиризація виробничих процесів
 

      Послуги "Централізований диспетчерський центр" дозволяє нашим клієнтам і партнерам вирішувати такі завдання:
      - Створення єдиного інформаційного простору всередині компанії;
      - Забезпечення безперебійної роботи всіх служб відділу;
      - Комплексне надання інформаційно-аналітичних послуг;
      - Значне підвищення ефективності управління компанією;
      - Забезпечення рівномірного навантаження на всі ланки, задіяні у виробничих процесах;
     - Оперативне отримання максимально повної та достовірної інформації про події та зміни, що відбуваються у виробничих процесах;
      - Забезпечення ефективного контролю якості роботи філіального і диспетчерського персоналу;
      - Забезпечення інформаційної підтримки органів управління філіальних сегментів і його підрозділів;
      - Припинення випадків розкрадання майна та матеріалів.
 

Методи централізованої диспетчеризації
 

      Висока якість, оперативність і технологічність надання послуг - головні пріоритети компанії "Полігон". Наші фахівці застосовують ефективну та гнучку систему організації та координації виробничих процесів. Оснащення сучасними технічними та програмними продуктами дозволяє нам охоплювати повний комплекс виробничих процесів - як локальних, так і віддалених, і ефективно здійснювати їх диспетчеризацію.
      У відповідності з поставленими завданнями в рамках послуги "Централізвоанний диспетчерський центр" ми здійснюємо:
      - Безперервний облік і збір інформації про хід виконання розроблених і прийнятих до виконання календарних графіків і планів;
      - Виявлення відхилень від встановлених планових завдань, аналіз їх причин;
      - Прийняття оперативних заходів щодо усунення та подальшого запобігання відхилень від графіка, недотримання таймінгу та інших параметрів виробничого процесу;
      - Координацію поточних робіт взаємопов'язаних виробничих підрозділів для забезпечення рівномірної інтенсивності виробництва відповідно до календарного плану;
      - Оптимізацію робочого процесу, таким чином, щоб запобігти простоїв та втрат робочого часу;
      - Пошук та надання необхідної статистичної та оперативної інформації (за найменуваннями об'єктів);
      - Навігаційні роботи: формування та перегляд маршрутів руху і переміщення, отримання інформації про місцезнаходження будь-якого об'єкту, який знаходиться під контролем, відображення отриманих даних на карті.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

×
×
× Вставте вашу електронну пошту